1920, het jaar dat…

  • de eerste wereldoorlog beëindigd was,
  • de Duitse inflatie leidde tot postzegels van vijftien miljard rijksmark,
  • in Zuid-Afrika zwarte mijnwerkers voor het eerst in staking gaan, waardoor de goudwinning twee maanden stillag en de goudprijzen naar recordhoogte steeg,
  • in Nederland de 48-urige werkweek ingevoerd werd (6×8 uur) waardoor veel mensen plotseling veel meer vrije tijd hadden. Daarom werden in Alkmaar nieuwe verenigingen opgericht waaronder “Christelijke Muziekvereniging “Soli Deo Gloria”.

De oprichting van de vereniging, een stukje geschiedenis

Op 1 september 1920 wordt de Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria opgericht.  Bij de oprichting telde het orkest van 18 leden en is het een fanfare. De contributie bedroeg 25 cent per week en alles moest zelf gefinancierd worden, want anno 1920 waren er nog geen subsidies.

Gelukkig melden de eerste donateurs zich al snel en lagen er op een zolder aan de Laat nog wel wat bruikbare blaasinstrumenten, een nalatenschap van een eerdere vereniging met de naam Soli Deo Gloria. En zo ontstond het orkest van Soli Deo Gloria.

Het repertoire bestond in de beginjaren uitsluitend uit koralen en vergelijkbare muziek.

In 1946 konden nieuwe instrumenten, waaronder klarinetten aangekocht worden. Vanaf dat moment gaat het bestaande orkest verder als een Harmonieorkest. Het eerste concert in harmoniebezetting werd destijds zeer goed ontvangen en Soli Deo Gloria werd direct een voorbeeld voor cultuur minnend Alkmaar.

In 1951 wordt het Tamboer- & Pijperkorps opgericht voor de grote hoeveelheid slagwerkers binnen de vereniging. Al snel na de oprichting werden er optredens verzorgd en met groot succes! Na een dramatisch aantal opzeggingen van leden werd het Tamboer- & Pijperkorps in 1974, na een uitermate succesvolle ledenwerf actie, feitelijk nogmaals opgericht, ditmaal met 40 beginnende tamboer- en fluitspelers. Deze start leidde uiteindelijk tot een glorie periode van het korps.

In 1974 werd ook het Jeugd- & Opleidingsorkest Soli Deo Gloria (JOS), opgericht. Redenen voor de oprichting waren het grote aantal leden in het grote orkest en het werd voor beginnende muzikanten steeds moeilijker om mee te komen. Het tempo lag hoog en de muziekstukken werden steeds moeilijker. Een bijkomstige reden voor de oprichting van het JOS was dat dit de mogelijkheid bood om een deel van het instrumentarium te vernieuwen. Zeven jaar na deze oprichting, in 1981, telde het JOS 60 leden!

In 1993 kreeg de muziekvereniging de kans om het Olympiagebouw, ons repetitiegebouw te kopen van de gemeente Alkmaar. Deze kans hebben we aangegrepen met hulp van onze leden en donateurs. Het Olympiagebouw huisvest naast SDG Alkmaar nog vele andere Alkmaarse verenigingen en wordt beheert door vrijwilligers.

Al decennia lang verleent het Stedelijk Harmonieorkest en het Tamboer- & Pijperkorps haar medewerkering aan de festiviteiten op 8 oktober, het Alkmaar Ontzet. De 8 October Vereeniging dragen wij dan ook een warm hart toe. In 2009 hebben onze verenigingen die banden versterkt. Sinds 1 september 2009 is de voorzitter van de 8 October Vereeniging beschermeer van Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alkmaar.


Tegenwoordig

In 2020 vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan. En we zijn er trots op dat onze vereniging nog steeds springlevend is! Met ruim 90 leden, mogen we onszelf de grootste muziekvereniging van de Gemeente Alkmaar noemen.


Tradities

De geschiedenis van een vereniging laat zich goed beschrijven middels zijn tradities. Tradities bij SDG Alkmaar zijn:

  • Muzikale medewerking verlenen tijdens de jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober (vanaf de oprichting in 1920);
  • Het jaarlijkse Voorjaarsconcert met medewerking van o.a. solisten, artiesten of groepen in TAQA Theater De Vest in Alkmaar;
  • Het jaarlijkse Najaarsconcert (voorheen Donateursconcert) in TAQA Theater De Vest in Alkmaar;
  • Medewerking aan de Kerstnachtdienst in de Grote Kerk te Alkmaar op kerstavond;
  • Muzikale rondgang bij ouderen en zieken op kerstochtend;
  • Het verzorgen van de muzikale omlijsting tijdens de herdenking op 4 mei aan de Harddraverslaan.

Uit deze tradities blijkt onder meer de maatschappelijke betrokkenheid en de culturele aspiraties van Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria.