8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet zet SOLI DEO GLORIA in het zonnetje met Vrijwilligersprijs

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet zet SOLI DEO GLORIA in het zonnetje met Vrijwilligersprijs

Muziekvereniging Soli Deo Gloria (SDG) en de ontzetvereniging gaan dit jaar een eeuw hand in hand. Sinds 1920 is SDG de ‘muzikale hofleverancier’ tijdens de jaarlijkse herdenking op en rond 8 oktober. In dit jubileumjaar ontvangt het harmonieorkest de Vrijwilligersprijs namens de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet.

Vrijwilligersprijs 2020
We zijn heel trots dat we in SDG zo’n trouwe partner hebben gevonden die onze viering jaarlijks muzikaal omlijst. Omdat ze dit al 100 jaar doen ontvangen zij dit jaar de Vrijwilligersprijs 2020 van de 8-October  vereeniging. Deze prijs wordt elk jaar toegekend aan een persoon of groep die voor onze ontzetviering belangrijk is. De bij de prijs behorende zilveren schaal wordt normaal gesproken tijdens de gemeentereceptie op 7 oktober in de Grote Kerk uitgereikt. Maar dit jaar gaat alles ONTZETtend anders, zo ook de uitreiking van de vrijwilligers prijs. Kort geleden in klein comité de Vrijwilligersprijs 2020 uitgereikt door Frits Westerkamp, voorzitter van de ontzetvereniging. De prijs werd door dirigent André Elders, secretaris Anke Elders en voorzitter van SDG Pieter Veeter in ontvangst genomen. Namens het bestuur van de 8 October Vereeniging was ook Michelle van Nieuwenhoven bij de uitreiking aanwezig.

Geen Alkmaar Ontzet zonder vrijwilligers
Het organiseren van Alkmaar Ontzet is alleen mogelijk door de inzet en het enthousiasme van ONTZETtend veel vrijwilligers. Met de uitreiking van de Vrijwilligersprijs wil de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet zijn waardering laten zien aan al deze vrijwilligers zich elk jaar voor de vereniging inzetten.