Componist Jan Bosveld schrijft muziekstuk ter gelegenheid van 450 jaar Alkmaar ontzet en onthulling Het Grote Raam in opdracht van Stedelijk Harmonieorkest SDG Alkmaar

Aanleiding 

De datum 8 oktober is voor onze muziekvereniging een belangrijke pijler in onze verenigingsgeschiedenis.

In het meer dan 100-jarig bestaan van de vereniging SDG Alkmaar maken wij onderdeel uit van de Alkmaarse muziekcultuur. Met veel trots ontvingen we dan ook Koninklijke Erepenning in ons (uitgestelde) jubileumjaar uit handen van de Commissaris van de Koning. 

Wij verzorgen o.a. de jaarlijkse muzikale omlijsting van de herdenking van Alkmaar Ontzet in de Grote Kerk van Alkmaar op 8 oktober. De band met de 8 October Vereeniging is sterk, omdat de voorzitter van deze vereniging onze beschermheer is. 

Op 7 oktober 2023 viert Alkmaar 450 jaar Alkmaar Ontzet en ter gelegenheid hiervan zal in de Grote Kerk van Alkmaar het Grote Raam onthuld worden.

Vanwege de nauwe band met de stad en de 8 October Vereeniging heeft SDG Alkmaar het initiatief genomen om de stad een muziekstuk cadeau te doen dat speciaal gecomponeerd is ter gelegenheid van 450 jaar Alkmaar Ontzet en de onthulling van het Grote Raam. De vereniging heeft Jan Bosveld gevraagd een muziekstuk te componeren. 

De componist 

Jan Bosveld is een grote naam in de HaFaBra-wereld als dirigent, componist en arrangeur. Hij richt zich met name op het componeren en arrangeren voor harmonie- en fanfareorkesten. In zijn composities komt de grote affiniteit met deze orkestvormen duidelijk tot uitdrukking; nagenoeg al zijn composities zijn hiervoor geschreven. Wij zijn dan ook heel blij dat Jan voor deze gelegenheid een muziekstuk wil componeren. De werkwijze van Jan past goed bij ons orkest. Zijn inspiratie haalt hij uit de interactie tussen mensen, instrumenten en hij kijkt en luistert naar de mogelijkheden van een orkest. 

Werkwijze

In een brainstormsessie hebben wij, als bestuur, onze leden gevraagd waar zij aan denken bij het thema (het licht van de) vrijheid. Hierbij zijn alle ideeën verzameld en deze zijn daarna met de componist gedeeld. Daarnaast hebben wij samen met zowel de componist en Gert van Kleef, van het bestuur van Stichting Het Grote Raam, om tafel gezeten. De heer Van Kleef heeft een presentatie gegeven waarin de totstandkoming van het ontwerp van de kunstenaar Fiona Tan zijn gedeeld. De inbreng van deze sessie heeft de componist ook meegenomen tijdens het schrijven van de compositie. Een wens van de leden was om het Alkmaars Stedenlied te laten terugkomen in het stuk. 

Licht van de vrijheid

Het muziekstuk ‘Licht van de vrijheid’ is een uniek stuk verbonden met de stad Alkmaar, Alkmaar Ontzet en het Grote Raam in de Grote Kerk van Alkmaar. Het is dan ook een muziekstuk voor en door de leden van dit mooie Alkmaarse Harmonieorkest en voor alle inwoner van de stad Alkmaar. 

Het muziekstuk zal in première gaan tijdens de herdenkingsplechtigheid van Alkmaar Ontzet op 7 oktober 2023.

Op woensdag 1 februari 2023 zal Jan Bosveld het stuk officieel overhandigen aan onze dirigent André Elders tijdens de repetitie (20:00 uur) van het Stedelijk Harmonieorkest. Daarnaast zal Jan Bosveld het stuk laten horen en met ons orkest de eerste noten repeteren. Wie weet horen we dan fragmenten uit het mooie Alkmaars Stedenlied…’wie heeft van Alkmaar niet gehoord’.

Wij nodigen de pers uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Meer informatie: 

Anke Elders

Secretaris SDG Alkmaar

0614501543